Sortiment

EBRM2 Spojovací prvky jaklov
SVBV Rohová spojka pre jakle bez matice – skrutkovacia
EBRU Spojovací prvok trubiek
SVBVM Rohová spojka pre jakle s maticou –priskrutkovateľná
EBRUMH Spojovací prvok trubiek
SVOQ Rohová spojka skrutková pre jakle s väzbou a s maticou – skrutkovací
EBRUMV Spojovacie prvky trubiek
EVBR Rohová spojka pre jakle
EBRUM2 Spojovacie prvky trubiek
SVBR Rohová spojka pre jakly s väzbou – skrutkovacia
EVQ Spojovací prvky jeklov
SER Rohová spojka skrutková pre jakle bez matíc – skrutkovacia
EVQMH Spojovacie prvky jaklov
SERM Rohová spojka pre jakle s maticou – skrutkovacia
EVQMV Spojovacie prvky jaklov
SERM2 Rohová spojka pre jakle s dvomi maticami – skrutkovacia
< 2 3 4 5 6 >