Vyhledat

Přihlášení

O spoločnosti Duran s.r.o.

Spoločnosť Duran s.r.o. má svoje stabilné miesto na trhu od roku 1997. Zaoberá sa distribúciou a zákazkovou výrobou plastových komponentov určených pre výrobné firmy, nábytkárov, strojárenstvo, kovovýroby, remeselníkov, automobilový priemysel, elektrotechniku, zámočníctvo, stolárstvo, sklenárstvo, železiarstvo, montážne a servisné firmy.

O spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá obchodnou činnosťou a distribúciou plastových komponentov určených pre výrobné firmy, nábytkárov, strojárenstvo, kovovýroby, remeselníkov, automobilový priemysel, elektrotechniku, zámočníkov, stolárov, železiarstvá, montážne a servisné firmy.

Dobré meno organizácie je podložené dlhoročnou prácou na budovaní spoločnosti, založené na poctivom a serióznom jednaní so zákazníkmi.

Oblasť riadenia akosti

 • plnenie požiadaviek a prianí zákazníkov je základným cieľom spoločnosti, spokojnosť zákazníka je vždy na prvom mieste
 • služby zákazníkom sú poskytované v najvyššej kvalite, zákazníci sa stretávajú so všestrannou ochota pomocou pracovníkov našej spoločnosti
 • základnými pravidlami vystupovania pracovníkov spoločnosti je pozitívny prístup, slušné správanie a vystupovanie i mimo pracoviska, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spoľahlivosť a serióznosť
 • naša organizácia je čisto slovenská spoločnosť so sídlom v regióne v ktorom podniká; snaží sa ponúknuť predovšetkým kvalitné služby a prácu
 • svoje konanie smerujeme k posilneniu tradície a dobrého mena spoločnosti spolu s maximálnou snahou rozširovať kvalitu a kvantitu ponúkaných služieb a tým zaistiť dlhodobú perspektívu organizácie a tým aj istoty našich zákazníkov
 • spoločnosť vytvára priaznivé pracovné podmienky pre svojich pracovníkov; pracovníci si vzájomne pomáhajú a posilňujú tým tímový spôsob plnenia zverených úloj; zamestnanie v spoločnosti je pre pracovníkov prestížnou záležitosťou

Oblasť systému enviromentálneho managementu

 • Spoločnosť sa zaväzuje neustále plánovite zlepšovať svoj enviromentálny profil pri zachovaní a rozvíjaní jej podnikateľských aktivít.
 • Udržanie podmienok zdravého prostredia zaväzuje organizáciu k plneniu všetkých požiadaviek platných zákonov a nariadení na ochranu životného prostredia a ďalších požiadaviek, ktorým podlieha.
 • Organizácia predchádza vzniku príčin možného poškodenia životného prostredia a postupne sa snaží orientovať na dodávateľov, ktorí princípy EMS do svojej činnosti zavádzajú, alebo už majú systém zavedený a ktorí majú vyriešený proces recyklácie alebo likvidácie odpadov.
 • Spoločnosť otvorene a ústretovo komunikuje s verejnosťou a zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé informácie o dopadoch svojej činnosti na životné prostredie.
 • Nástrojom k neustálemu zlepšovaniu efektívnosti systému enviromentálneho managementu je predovšetkým identifikácia, preskúmanie a vyhodnotenie závažnosti všetkých enviromentálnych aspektov, stanovenie cieľov, cieľových hodnôt a programov EMS a definovaný systém kontrolných mechanizmov.
 • Udržanie podmienok zdravého prostredia zaväzuje organizáciu k plneniu všetkých relevantných právnych požiadaviek a iných požiadaviek, ktorým spoločnosť podlieha a ktoré sa vzťahujú k jej enviromentálnym aspektom.