Sortiment

RVB 180-2 Spojka trubiek, spoj doska – trubka
SEVVMH Rohová spojka pre jekle s maticou (spodná) – skrutkovacia
EBQ Spojovacie prvky jeklov
SEVVM2 Rohová spojka pro jekly s dvomi maticami –priskrutkovateľná
EBQMH Spojovacie prvky jeklov
SEVVM3 Rohová spojka pro jakly s tromi maticami – skrutkovacie
EBQMV Spojovacie prvky joklov
EVBV Rohová spojka pre štvorcové jakle
EBQM2 Spojovací prvky jeklů
SEQ Rohová spojka pre jakly s väzbou bez matíc – šróbovacia
EBR Spojovacie prvky jaklov
SEQM Rohová spojka pre jakle s väzbou a s maticou – šróbovacia
EBRMH Spojovacie prvky jaklov
SEQM2 Rohová spojka pre jakle s dvoma maticami – skrutkovacia
EBRMV Spojovacie prvky jaklov
SEQMH Rohová spojka pre jakle s väzbou a s maticou (spodní) – skrutkovacia
< 1 2 3 4 5 >