Sortiment

KVTSTK Spojka jeklov s kovovým jadrom - "T"
KVTA Spojka jaklov – " T " s výstupom
KVTASTK Spojka jeklov s kovovým jadrom - "T" s výstupom
KVK Spojka jáklov - krížová
KVKSTK Spojka jeklov s kovovým jadrom - krížová
KVKA Spojka joklov – krížová s výstupom
KVS Spojka jaklo – šesťramenná
SEV Rohová spojka prre jakle bez matice- šróbovacia
SEVM Rohová spojka pre jakle s maticou – skrutkovacia
SEVMH Rohová spojka pre jakel s maticou (spodná) -skrutkovacia
SEVM3 Rohová spojka pre jakle s tromi maticami – skrutkovacia
SEVM5 Rohová spojka pre jakle s piatimi maticami-skrutkovacia
RVB 90 Spojka trubiek, kolmé spojenie
SEVV Rohová spojka pre jekle bez matice – šrobovacia
RVB 180 Spojka trubiek, vodorovné spojenie
SEVVM Rohová spojka pre jekle s maticou – skrutkovacia
< 1 2 3 4 5 >