Sortiment

KVW Spojka jaklov – pravý uhol
KVWSTK Spojka jeklov s kovovým jadrom - pravý uhol
KVWA Spojka jaklov- pravý uhol s výstupom
KVWASTK Spojka jeklov s kovovým jadrom - pravý uhol s výstupom
KVT Spojka jaklu – " T "
KVTSTK Spojka jeklov s kovovým jadrom - "T"
KVTA Spojka jaklov – " T " s výstupom
KVTASTK Spojka jeklov s kovovým jadrom - "T" s výstupom
KVK Spojka jáklov - krížová
KVKSTK Spojka jeklov s kovovým jadrom - krížová
KVKA Spojka joklov – krížová s výstupom
KVS Spojka jaklo – šesťramenná
KVG/Q Spojka štvorcových jeklov - rovná
KVG/RE Spojka obdĺžnikových jeklov - rovná
409 Spojovacie prvky jaklov
131 Spojka hadíc
1 2 >