Vyhledat

Přihlášení

96,096Nit Snip & snap – montážna svorka

Montáž bez použitia nástrojov Jednoduché a rýchle spojenie dvoch doskových materiálov rôznej hrúbky Farba: bezfarebná, čierna, šedá, žltá, modrá, červená Objednáva sa kus, nie pár! Materiál: Polyamid (PA)

d D D1 H H1 L t Farba Objednávacie číslo Objednať
d: 7,0-7,2 D: 10 D1: H: 1,6 H1: L: 5,4 t: 5,5-7,3 Farba: bezfarebná Objednávacie číslo: 96-6-10 Objednať
d: 7,0-7,2 D: 10 D1: H: 1,6 H1: L: 5,4 t: 5,5-7,3 Farba: čierna Objednávacie číslo: 96-6-10 Objednať
d: 7,0-7,2 D: 10 D1: H: 1,6 H1: L: 5,4 t: 5,5-7,3 Farba: sivá Objednávacie číslo: 96-6-10 Objednať
d: 7,0-7,2 D: 10 D1: H: 1,6 H1: L: 5,4 t: 5,5-7,3 Farba: žlutá Objednávacie číslo: 96-6-10 Objednať
d: 7,0-7,2 D: 10 D1: H: 1,6 H1: L: 5,4 t: 5,5-7,3 Farba: modrá Objednávacie číslo: 96-6-10 Objednať
d: 7,0-7,2 D: 10 D1: H: 1,6 H1: L: 5,4 t: 5,5-7,3 Farba: červená Objednávacie číslo: 96-6-10 Objednať
d: 7,0-7,2 D: 10,1 D1: H: 1,7 H1: L: 8,5 t: 8,9-12,9 Farba: bezfarebná Objednávacie číslo: 96-9-10 Objednať
d: 7,0-7,2 D: 10,1 D1: H: 1,7 H1: L: 8,5 t: 8,9-12,9 Farba: čierna Objednávacie číslo: 96-9-10 Objednať
d: 7,0-7,2 D: 10,1 D1: H: 1,7 H1: L: 8,5 t: 8,9-12,9 Farba: sivá Objednávacie číslo: 96-9-10 Objednať
d: 7,0-7,2 D: 10,1 D1: H: 1,7 H1: L: 8,5 t: 8,9-12,9 Farba: žlutá Objednávacie číslo: 96-9-10 Objednať
d: 7,0-7,2 D: 10,1 D1: H: 1,7 H1: L: 8,5 t: 8,9-12,9 Farba: modrá Objednávacie číslo: 96-9-10 Objednať
d: 7,0-7,2 D: 10,1 D1: H: 1,7 H1: L: 8,5 t: 8,9-12,9 Farba: červená Objednávacie číslo: 96-9-10 Objednať
d: 7,0-7,2 D: 10,2 D1: H: 1,6 H1: L: 12,4 t: 12,8-20,5 Farba: bezfarebná Objednávacie číslo: 96-13-10 Objednať
d: 7,0-7,2 D: 10,2 D1: H: 1,6 H1: L: 12,4 t: 12,8-20,5 Farba: čierna Objednávacie číslo: 96-13-10 Objednať
d: 7,0-7,2 D: 10,2 D1: H: 1,6 H1: L: 12,4 t: 12,8-20,5 Farba: sivá Objednávacie číslo: 96-13-10 Objednať
d: 7,0-7,2 D: 10,2 D1: H: 1,6 H1: L: 12,4 t: 12,8-20,5 Farba: žlutá Objednávacie číslo: 96-13-10 Objednať
d: 7,0-7,2 D: 10,2 D1: H: 1,6 H1: L: 12,4 t: 12,8-20,5 Farba: modrá Objednávacie číslo: 96-13-10 Objednať
d: 7,0-7,2 D: 10,2 D1: H: 1,6 H1: L: 12,4 t: 12,8-20,5 Farba: červená Objednávacie číslo: 96-13-10 Objednať
d: 7,0-7,2 D: 10,3 D1: H: 1,7 H1: L: 19,8 t: 20,2-34,4 Farba: bezfarebná Objednávacie číslo: 96-20-10 Objednať
d: 7,0-7,2 D: 10,3 D1: H: 1,7 H1: L: 19,8 t: 20,2-34,4 Farba: čierna Objednávacie číslo: 96-20-10 Objednať
d: 7,0-7,2 D: 10,3 D1: H: 1,7 H1: L: 19,8 t: 20,2-34,4 Farba: sivá Objednávacie číslo: 96-20-10 Objednať
d: 7,0-7,2 D: 10,3 D1: H: 1,7 H1: L: 19,8 t: 20,2-34,4 Farba: žlutá Objednávacie číslo: 96-20-10 Objednať
d: 7,0-7,2 D: 10,3 D1: H: 1,7 H1: L: 19,8 t: 20,2-34,4 Farba: modrá Objednávacie číslo: 96-20-10 Objednať
d: 7,0-7,2 D: 10,3 D1: H: 1,7 H1: L: 19,8 t: 20,2-34,4 Farba: červená Objednávacie číslo: 96-20-10 Objednať
d: 5,5 D: 10,2 D1: H: 1,2 H1: L: 5,4 t: 5,7-7,3 Farba: bezfarebná Objednávacie číslo: 96-6-55 Objednať
d: 5,5 D: 10,2 D1: H: 1,2 H1: L: 5,4 t: 5,7-7,3 Farba: čierna Objednávacie číslo: 96-6-55 Objednať
d: 5,5 D: 10,2 D1: H: 1,2 H1: L: 5,4 t: 5,7-7,3 Farba: sivá Objednávacie číslo: 96-6-55 Objednať
d: 5,5 D: 10,2 D1: H: 1,2 H1: L: 5,4 t: 5,7-7,3 Farba: žlutá Objednávacie číslo: 96-6-55 Objednať
d: 5,5 D: 10,2 D1: H: 1,2 H1: L: 5,4 t: 5,7-7,3 Farba: modrá Objednávacie číslo: 96-6-55 Objednať
d: 5,5 D: 10,2 D1: H: 1,2 H1: L: 5,4 t: 5,7-7,3 Farba: červená Objednávacie číslo: 96-6-55 Objednať
d: 5,5 D: 10,3 D1: H: 1,1 H1: L: 8,5 t: 8,9-12,9 Farba: bezfarebná Objednávacie číslo: 96-9-55 Objednať
d: 5,5 D: 10,3 D1: H: 1,1 H1: L: 8,5 t: 8,9-12,9 Farba: čierna Objednávacie číslo: 96-9-55 Objednať
d: 5,5 D: 10,3 D1: H: 1,1 H1: L: 8,5 t: 8,9-12,9 Farba: sivá Objednávacie číslo: 96-9-55 Objednať
d: 5,5 D: 10,3 D1: H: 1,1 H1: L: 8,5 t: 8,9-12,9 Farba: žlutá Objednávacie číslo: 96-9-55 Objednať
d: 5,5 D: 10,3 D1: H: 1,1 H1: L: 8,5 t: 8,9-12,9 Farba: modrá Objednávacie číslo: 96-9-55 Objednať
d: 5,5 D: 10,3 D1: H: 1,1 H1: L: 8,5 t: 8,9-12,9 Farba: červená Objednávacie číslo: 96-9-55 Objednať
d: 5,5 D: 10,2 D1: H: 1,3 H1: L: 12,4 t: 12,8-20,5 Farba: bezfarebná Objednávacie číslo: 96-13-55 Objednať
d: 5,5 D: 10,2 D1: H: 1,3 H1: L: 12,4 t: 12,8-20,5 Farba: čierna Objednávacie číslo: 96-13-55 Objednať
d: 5,5 D: 10,2 D1: H: 1,3 H1: L: 12,4 t: 12,8-20,5 Farba: sivá Objednávacie číslo: 96-13-55 Objednať
d: 5,5 D: 10,2 D1: H: 1,3 H1: L: 12,4 t: 12,8-20,5 Farba: žlutá Objednávacie číslo: 96-13-55 Objednať
d: 5,5 D: 10,2 D1: H: 1,3 H1: L: 12,4 t: 12,8-20,5 Farba: modrá Objednávacie číslo: 96-13-55 Objednať
d: 5,5 D: 10,2 D1: H: 1,3 H1: L: 12,4 t: 12,8-20,5 Farba: červená Objednávacie číslo: 96-13-55 Objednať
d: 5,5 D: 10,2 D1: H: 1,3 H1: L: 19,8 t: 20,2-34,4 Farba: bezfarebná Objednávacie číslo: 96-20-55 Objednať
d: 5,5 D: 10,2 D1: H: 1,3 H1: L: 19,8 t: 20,2-34,4 Farba: čierna Objednávacie číslo: 96-20-55 Objednať
d: 5,5 D: 10,2 D1: H: 1,3 H1: L: 19,8 t: 20,2-34,4 Farba: sivá Objednávacie číslo: 96-20-55 Objednať
d: 5,5 D: 10,2 D1: H: 1,3 H1: L: 19,8 t: 20,2-34,4 Farba: žlutá Objednávacie číslo: 96-20-55 Objednať
d: 5,5 D: 10,2 D1: H: 1,3 H1: L: 19,8 t: 20,2-34,4 Farba: modrá Objednávacie číslo: 96-20-55 Objednať
d: 5,5 D: 10,2 D1: H: 1,3 H1: L: 19,8 t: 20,2-34,4 Farba: červená Objednávacie číslo: 96-20-55 Objednať
d: D: D1: 18,2 H: H1: 2,1 L: t: Farba: bezfarebná Objednávacie číslo: 96-18 Objednať
d: D: D1: 18,2 H: H1: 2,1 L: t: Farba: čierna Objednávacie číslo: 96-18 Objednať
d: D: D1: 18,2 H: H1: 2,1 L: t: Farba: sivá Objednávacie číslo: 96-18 Objednať
d: D: D1: 18,2 H: H1: 2,1 L: t: Farba: žlutá Objednávacie číslo: 96-18 Objednať
d: D: D1: 18,2 H: H1: 2,1 L: t: Farba: modrá Objednávacie číslo: 96-18 Objednať
d: D: D1: 18,2 H: H1: 2,1 L: t: Farba: červená Objednávacie číslo: 96-18 Objednať
Zvoľte počet kusov
Vložiť do košíka