18, 018Izolátor, objímka

Na izoláciu skrutiek a svorníkov v konštrukciách Izolujú a znižujú vibrácie, chráni proti korózii Časté využitie v elektrotechnickom priemysle Farba: bezfarebná Materiál: Polyamid (PA)

d D D1 H L M Objednávacie číslo Objednať
2,1 6 3,3 1 2,5 M2 18-2 Objednať
2,6 10 3,9 1,3 3 M2,5 18-2,5 Objednať
3,1 10 3,9 1,3 3 M3 18-3 Objednať
3,1 10 4,9 1,3 3 M3 18-3-1 Objednať
3,1 10 5,9 1,3 3 M3 18-3-2 Objednať
3,1 15 6,9 1,5 3,5 M3 18-3-3 Objednať
3,1 15 7,9 1,5 3,5 M3 18-3-4 Objednať
3,1 15 8,9 1,5 3,5 M3 18-3-5 Objednať
3,1 15 9,9 1,5 3,5 M3 18-3-6 Objednať
3,1 18 10,9 1,5 3,5 M3 18-3-7 Objednať
4,2 10 4,9 1,3 3 M4 18-4 Objednať
4,2 10 5,9 1,3 3 M4 18-4-1 Objednať
4,2 15 6,9 1,5 3,5 M4 18-4-2 Objednať
4,2 15 7,9 1,5 3,5 M4 18-4-3 Objednať
4,2 15 8,9 1,5 3,5 M4 18-4-4 Objednať
4,2 15 9,9 1,5 3,5 M4 18-4-5 Objednať
4,2 18 10,9 1,5 3,5 M4 18-4-6 Objednať
4,2 18 11,9 1,5 3,5 M4 18-4-7 Objednať
5,2 10 5,9 1,3 3 M5 18-5 Objednať
5,2 15 6,9 1,5 3,5 M5 18-5-1 Objednať
5,2 15 7,9 1,5 3,5 M5 18-5-2 Objednať
5,2 15 8,9 1,5 3,5 M5 18-5-3 Objednať
5,2 15 9,9 1,5 3,5 M5 18-5-4 Objednať
5,2 18 10,9 1,5 3,5 M5 18-5-5 Objednať
5,2 18 11,9 1,5 3,5 M5 18-5-6 Objednať
6,2 15 6,9 1,5 3,5 M6 18-6 Objednať
6,2 15 7,9 1,5 3,5 M6 18-6-1 Objednať
6,2 15 8,9 1,5 3,5 M6 18-6-2 Objednať
6,2 15 9,9 1,5 3,5 M6 18-6-3 Objednať
6,2 18 10,9 1,5 3,5 M6 18-6-4 Objednať
6,2 18 11,9 1,5 3,5 M6 18-6-5 Objednať
8,2 15 8,9 1,5 3,5 M8 18-8 Objednať
8,2 15 9,9 1,5 3,5 M8 18-8-1 Objednať
8,2 18 10,9 1,5 3,5 M8 18-8-2 Objednať
8,2 18 11,9 1,5 3,5 M8 18-8-3 Objednať
10,2 18 10,9 1,5 3,5 M10 18-10 Objednať
10,2 18 11,9 1,5 3,5 M10 18-10-1 Objednať
10,2 19 12,9 1,5 3,5 M10 18-10-2 Objednať
12,2 25 13,8 2 4 M12 18-12 Objednať
12,2 25 14,8 2 4 M12 18-12-1 Objednať
12,2 25 15,8 2 4 M12 18-12-2 Objednať
12,2 25 17,8 2 4 M12 18-12-3 Objednať
14,2 25 15,8 2 4 M14 18-14 Objednať
14,2 25 17,8 2 4 M14 18-14-1 Objednať
16,2 25 17,8 2 4 M16 18-16 Objednať
--------- --------- --------- --------- --------- --------- ----------------------- Objednať
2,1 6 3,3 1 2,5 018 0200 000 01 Objednať
2,6 10 3,9 1,3 3 018 0250 000 01 Objednať
3,1 10 3,9 1,3 3 018 0300 000 01 Objednať
3,1 10 4,9 1,3 3 018 0301 000 01 Objednať
3,1 10 5,9 1,3 3 018 0302 000 01 Objednať
3,1 15 6,9 1,5 3,5 018 0303 000 01 Objednať
3,1 15 7,9 1,5 3,5 018 0304 000 01 Objednať
3,1 15 8,9 1,5 3,5 018 0305 000 01 Objednať
3,1 15 9,9 1,5 3,5 018 0306 000 01 Objednať
3,1 18 10,9 1,5 3,5 018 0307 000 01 Objednať
4,2 10 4,9 1,3 3 018 0400 000 01 Objednať
4,2 10 5,9 1,3 3 018 0401 000 01 Objednať
4,2 15 6,9 1,5 3,5 018 0402 000 01 Objednať
4,2 15 7,9 1,5 3,5 018 0403 000 01 Objednať
4,2 15 8,9 1,5 3,5 018 0404 000 01 Objednať
4,2 15 9,9 1,5 3,5 018 0405 000 01 Objednať
4,2 18 10,9 1,5 3,5 018 0406 000 01 Objednať
4,2 18 11,7 1,5 3,5 018 0407 000 01 Objednať
5,2 10 5,9 1,3 3 018 0500 000 01 Objednať
5,2 15 6,9 1,5 3,5 018 0501 000 01 Objednať
5,2 15 7,9 1,5 3,5 018 0502 000 01 Objednať
5,2 15 8,9 1,5 018 0503 000 01 Objednať
5,2 15 9,9 1,5 3,5 018 0504 000 01 Objednať
5,2 18 10,9 1,5 3,5 018 0505 000 01 Objednať
5,2 18 11,7 1,5 3,5 018 0506 000 01 Objednať
6,1 15 6,9 1,5 3,5 018 0600 000 01 Objednať
6,1 15 7,9 15 3,5 018 0601 000 01 Objednať
6,1 15 8,9 1,5 3,5 018 0602 000 01 Objednať
6,1 15 9,9 1,5 3,5 018 0603 000 01 Objednať
61 18 10,8 1,5 3,5 018 0604 000 01 Objednať
6,1 18 11,7 1,5 3,5 018 0605 000 01 Objednať
8,2 15 8,9 1,5 3,5 018 0800 000 01 Objednať
8,2 15 9,9 1,5 3,5 018 0801 000 01 Objednať
8,2 18 10,9 1,5 3,5 018 0802 000 01 Objednať
8,2 18 11,8 1,5 3,5 018 0803 000 01 Objednať
10,2 18 10,9 1,5 3,5 018 1000 000 01 Objednať
10,2 18 11,9 1,5 3,5 018 1001 000 01 Objednať
10,2 19 12,9 1,5 3,5 018 1002 000 01 Objednať
12,2 25 13,8 2 4 018 1200 000 01 Objednať
12,2 25 14,8 2 4 018 1201 000 01 Objednať
12,2 25 15,8 2 4 018 1202 000 01 Objednať
12,2 25 17,8 2 4 018 1203 000 01 Objednať
14,2 25 15,8 2 4 018 1400 000 01 Objednať
14,2 25 17,8 2 4 018 1401 000 01 Objednať
16,2 25 17,8 2 4 018 1600 000 01 Objednať
18,2 36 21,8 3 6 018 1801 000 01 Objednať
20,1 36 21,8 3 6 018 2000 000 01 Objednať
Zvoľte počet kusov
Vložiť do košíka